fbpx
Laden...
sluiten
Aan wie wil je doneren?
Foutmelding
Doneer aan een deelnemer
Doneer aan een team
Algemene donatie
Volgende stap
Doneren aan ColSensation
Selecteer een bedrag (in €)
  • € 5,00
  • € 10,00
  • € 15,00
  • € 20,00
  • € 50,00
€ 
20 September 2024

ColSensation

Sinds 2012 de Mont Ventoux beklimmen

Wat is ColSensation?

ColSensation is een evenement van Stichting Team Doelbewust om geld in te zamelen voor de bestrijding van kanker en een beter leven met en na deze ziekte. Sinds 2012 beklimmen ColSensation-deelnemers jaarlijks de Mont Ventoux. Allemaal met hetzelfde doel om zoveel mogelijk donatiegelden op te halen om daadwerkelijk iets te doen om (op termijn) kanker te laten verworden tot een chronische ziekte. Om dit te bereiken is er veel geld nodig voor onderzoek.

Wat ColSensation bijzonder maakt is de compacte setting waarbinnen dit evenement wordt georganiseerd. Hierdoor ontstaat een groep die elkaar gedurende het jaar leert kennen bij de diverse bijeenkomsten en bij de diverse acties die door deelnemers worden opgezet om hun donatiegeld bij elkaar te halen. Een saamhorige en vooral gezellige sfeer kenmerkt ColSensation. Wanneer er na een editie van ColSensation gevraagd wordt wat het meeste indruk heeft gemaakt worden vooral woorden gebruikt zoals; saamhorigheid, vriendschap, mooie emoties, kracht en gezelligheid.

Iedereen heeft een eigen reden om deel te nemen aan ColSensation, maar uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel. Zoveel mogelijk geld in zamelen voor onderzoek naar de genezing van kanker en regionale kankergerelateerde doelen.

Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden

Samen Sterk Tegen Kanker

Met jouw inschrijving voor ColSensation ben je onderdeel van een prachtig evenement dat zich volop inzet in de strijd tegen kanker. Wij hopen met ons evenement impact te creëren. Wij dromen van een wereld waarin kanker beter te behandelen is, waardoor kanker te genezen is (of verwordt tot een chronische ziekte) en waarin kankerpatiënten een betere kwaliteit van leven hebben. Hiervoor is onderzoek nodig. Onderzoek naar betere  behandelvormen, betere medicijnen en een betere kwaliteit van leven.

Daarom gaan de donatiegelden van ColSensation 1 op 1 naar de volgende doelen:

Onze doelen voor 2024

50% | KWF Kankerbestrijding | Blaassparend behandelen met immunotherapie

De hele blaas weghalen is een effectieve manier om blaaskanker te bestrijden. Maar liever doe je dat niet, want patiënten zijn daarna afhankelijk van een urinestoma. Voor sommige patiënten is blaassparend behandelen mogelijk, waarbij de kanker verdwijnt door alleen chemotherapie en bestraling. Maar als de tumor te groot is, dan is zo’n blaassparende behandeling niet mogelijk.

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek willen daarom een derde behandeling toevoegen: immunotherapie. Daarbij wordt het afweersysteem van patiënten in staat gesteld om kankercellen te herkennen en aan te vallen. De onderzoekers verwachten dat immunotherapie toevoegen aan chemotherapie en bestraling, ervoor kan zorgen dat meer patiënten blaassparend behandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld ook patiënten met beperkte uitzaaiingen.

In deze patiëntenstudie wordt bij vijftig patiënten onderzocht of dit veilig is voor de patiënt en of de blaastumor effectief wordt verwijderd. Deze patiënten worden nog jaren gevolgd om vast te stellen of de ziekte weg is én blijft.

Dit onderzoek wordt gedurende de gehele looptijd volledig en exclusief ondersteund door ColSensation

25% | UMCU Bachelor Research Hub | Immunotherapie voor medulloblastoom bij kinderen?

Medulloblastoom is een agressieve hersentumor die vooral voorkomt bij kinderen. De behandeling voor medulloblastoom bestaat uit een operatie, bestraling en/of chemotherapie. Vaak komt de tumor daarna terug en dan is er eigenlijk geen goede behandeling meer mogelijk. Een derde van de kinderen met deze tumor overlijdt en de kinderen die het overleven hebben vaak ernstige lange termijn bijwerkingen van de behandeling die hun dagelijks functioneren sterk beperken. Daarom is er dringend een nieuwe therapie nodig.

Het menselijk afweersysteem is doorgaans goed in staat om kankercellen aan te vallen. Maar tumoren kunnen bepaalde stoffen gaan maken die het immuunsysteem afremmen waardoor ze kunnen overleven. Deze remmende stoffen worden ‘immuun-checkpoints’ genoemd. Immunotherapie is een relatief nieuwe behandeling die is gericht op het opheffen van deze  rem zodat het afweersysteem de kankercellen weer effectief aanvalt. Of medulloblastoom bij kinderen ook deze remmende stoffen aanmaakt is nauwelijks bekend.

In dit project (over een periode van 4 jaar) gaan wij in weefsel en in tumorcelkweken onderzoeken welke immuun-checkpoints aanwezig zijn en ook of het remmen daarvan gebruikt kan worden in nieuwe immunotherapie voor medulloblastoom bij kinderen.

Prof. dr. Niels Bovenschen
Pathology Research Lab
Afdeling Pathologie
UMC Utrecht

In 2021 heeft Stichting Team Doelbewust een voorlopend onderzoek ondersteund. De resultaten hiervan zijn veelbelovend. Bovenstaand onderzoek is het vervolg hierop.

Website Bachelor Research Hub
Nieuwsbericht: Immunotherapie kansrijk bij kinderhersentumor

± 15% | Wordt gereserveerd om nieuwe kankergerelateerde initiatieven te ondersteunen met een innovatief karakter

Elk jaar wordt er voor een deel van de donatiegelden een nieuw doel gezocht. Zo willen we naast onderzoek ook andersoortige kankergerelateerde doelen ondersteunen met een innovatief karakter. In voorgaande jaren hebben we bijvoorbeeld doelen ondersteund, zoals Stichting Komma en de F|Fort Foundation.

€ 40.000 | Regionale kankergerelateerde doelen

Bijna al onze fundraising komt uit West-Brabant. Team Doelbewust vindt het daarom belangrijk om, naast doelen zoals KWF Kankerbestrijding en het UMC Utrecht juist ook hier in de regio een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker. Te denken valt hierbij aan doelen, zoals Inloophuis de Rose-Linde, Hospice Roosdonck, Bravis Oncologie Centrum, etc. Zie ook www.teamdoelbewust.nl

Doelen van voorgaande edities

Donatiebesteding 2023 | € 289.262

50% | KWF Kankerbestrijding | Blaassparend behandelen met immunotherapie

De hele blaas weghalen is een effectieve manier om blaaskanker te bestrijden. Maar liever doe je dat niet, want patiënten zijn daarna afhankelijk van een urinestoma. Voor sommige patiënten is blaassparend behandelen mogelijk, waarbij de kanker verdwijnt door alleen chemotherapie en bestraling. Maar als de tumor te groot is, dan is zo’n blaassparende behandeling niet mogelijk.

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek willen daarom een derde behandeling toevoegen: immunotherapie. Daarbij wordt het afweersysteem van patiënten in staat gesteld om kankercellen te herkennen en aan te vallen. De onderzoekers verwachten dat immunotherapie toevoegen aan chemotherapie en bestraling, ervoor kan zorgen dat meer patiënten blaassparend behandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld ook patiënten met beperkte uitzaaiingen.

In deze patiëntenstudie wordt bij vijftig patiënten onderzocht of dit veilig is voor de patiënt en of de blaastumor effectief wordt verwijderd. Deze patiënten worden nog jaren gevolgd om vast te stellen of de ziekte weg is én blijft.

Dit onderzoek wordt gedurende de gehele looptijd volledig en exclusief ondersteund door ColSensation

25% | UMCU Bachelor Research Hub | Immunotherapie voor medulloblastoom bij kinderen?

Medulloblastoom is een agressieve hersentumor die vooral voorkomt bij kinderen. De behandeling voor medulloblastoom bestaat uit een operatie, bestraling en/of chemotherapie. Vaak komt de tumor daarna terug en dan is er eigenlijk geen goede behandeling meer mogelijk. Een derde van de kinderen met deze tumor overlijdt en de kinderen die het overleven hebben vaak ernstige lange termijn bijwerkingen van de behandeling die hun dagelijks functioneren sterk beperken. Daarom is er dringend een nieuwe therapie nodig.

Het menselijk afweersysteem is doorgaans goed in staat om kankercellen aan te vallen. Maar tumoren kunnen bepaalde stoffen gaan maken die het immuunsysteem afremmen waardoor ze kunnen overleven. Deze remmende stoffen worden ‘immuun-checkpoints’ genoemd. Immunotherapie is een relatief nieuwe behandeling die is gericht op het opheffen van deze  rem zodat het afweersysteem de kankercellen weer effectief aanvalt. Of medulloblastoom bij kinderen ook deze remmende stoffen aanmaakt is nauwelijks bekend.

In dit project (over een periode van 4 jaar) gaan wij in weefsel en in tumorcelkweken onderzoeken welke immuun-checkpoints aanwezig zijn en ook of het remmen daarvan gebruikt kan worden in nieuwe immunotherapie voor medulloblastoom bij kinderen.

Prof. dr. Niels Bovenschen
Pathology Research Lab
Afdeling Pathologie
UMC Utrecht

In 2021 heeft Stichting Team Doelbewust een voorlopend onderzoek ondersteund. De resultaten hiervan zijn veelbelovend. Bovenstaand onderzoek is het vervolg hierop.

Website Bachelor Research Hub
Nieuwsbericht: Immunotherapie kansrijk bij kinderhersentumor

± 15% | F|Fort Foundation | Film/ Documentaire tbv bewustwording voor AYA’s met kanker; verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker

De F|Fort Foundation is een stichting die zich inzet voor meer bewustwording rondom de gevolgen van kanker bij jong volwassenen (AYA’s).

Hoe kun je je, net als gezonde leeftijdsgenoten, blijven ontwikkelen terwijl je toekomstperspectief in elkaar is gestort, als je ineens toch weer zorg en ondersteuning nodig hebt en niet weet hoe lang je leeft? Wie ben je naast je ziekte en hoe kun je dat aan anderen laten zien?

Met kunstprojecten, evenementen, acties en publicaties op haar website en in de (sociale) media creëert de F|Fort Foundation meer bewustzijn over de leeftijdgerelateerde issues van haar doelgroep. Meer kennis en begrip bij iedereen die in de zorg werkzaam is, maar ook bij familie, vrienden en collega’s van jongvolwassenen met kanker. Meer weten en beter begrijpen betekent beter kunnen helpen. Daarnaast bieden de activiteiten van de F|Fort Foundation troost en herkenning. Ten slotte haalt de F|Fort Foundation geld op voor met zorg geselecteerde projecten die bijdragen aan de verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassen kankerpatiënten.

Met de bijdrage van ColSensation (15% van het donatiebedrag) worden er 4 of 5 mini documentaires gemaakt met elk een andere AYA als middelpunt en co-creator. Het gaat hier om AYA’s die klaar zijn met behandeling en in het onderbelichte natraject zitten, het stuk ‘van overleven naar léven’. Daarnaast zal rondom deze mini documentaires een symposium georganiseerd worden, waarbij zorgprofessionals, AYA’s en hun naasten met elkaar in gesprek gaan over hoe we het mentale welzijn van deze belangrijke doelgroep verder kunnen verbeteren.

Bekijk hierboven de eerste documentaire: Nu Pas –  een korte film met en over Marte Kloosterman. Ook te bekijken via deze link

€ 40.000 | Regionale kankergerelateerde doelen

Bijna al onze fundraising komt uit West-Brabant. Team Doelbewust vindt het daarom belangrijk om, naast doelen zoals KWF Kankerbestrijding en het UMC Utrecht juist ook hier in de regio een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker. Te denken valt hierbij aan doelen, zoals Inloophuis de Rose-Linde, Hospice Roosdonck, Bravis Oncologie Centrum, etc. Zie ook www.teamdoelbewust.nl

Donatiebesteding 2022 | € 558.343

50% | KWF Kankerbestrijding | Blaassparend behandelen met immunotherapie

De hele blaas weghalen is een effectieve manier om blaaskanker te bestrijden. Maar liever doe je dat niet, want patiënten zijn daarna afhankelijk van een urinestoma. Voor sommige patiënten is blaassparend behandelen mogelijk, waarbij de kanker verdwijnt door alleen chemotherapie en bestraling. Maar als de tumor te groot is, dan is zo’n blaassparende behandeling niet mogelijk.

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek willen daarom een derde behandeling toevoegen: immunotherapie. Daarbij wordt het afweersysteem van patiënten in staat gesteld om kankercellen te herkennen en aan te vallen. De onderzoekers verwachten dat immunotherapie toevoegen aan chemotherapie en bestraling, ervoor kan zorgen dat meer patiënten blaassparend behandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld ook patiënten met beperkte uitzaaiingen.

In deze patiëntenstudie wordt bij vijftig patiënten onderzocht of dit veilig is voor de patiënt en of de blaastumor effectief wordt verwijderd. Deze patiënten worden nog jaren gevolgd om vast te stellen of de ziekte weg is én blijft.

Dit onderzoek wordt gedurende de gehele looptijd volledig en exclusief ondersteund door ColSensation

25% | UMCU Bachelor Research Hub | Immunotherapie voor medulloblastoom bij kinderen?

Medulloblastoom is een agressieve hersentumor die vooral voorkomt bij kinderen. De behandeling voor medulloblastoom bestaat uit een operatie, bestraling en/of chemotherapie. Vaak komt de tumor daarna terug en dan is er eigenlijk geen goede behandeling meer mogelijk. Een derde van de kinderen met deze tumor overlijdt en de kinderen die het overleven hebben vaak ernstige lange termijn bijwerkingen van de behandeling die hun dagelijks functioneren sterk beperken. Daarom is er dringend een nieuwe therapie nodig.

Het menselijk afweersysteem is doorgaans goed in staat om kankercellen aan te vallen. Maar tumoren kunnen bepaalde stoffen gaan maken die het immuunsysteem afremmen waardoor ze kunnen overleven. Deze remmende stoffen worden ‘immuun-checkpoints’ genoemd. Immunotherapie is een relatief nieuwe behandeling die is gericht op het opheffen van deze  rem zodat het afweersysteem de kankercellen weer effectief aanvalt. Of medulloblastoom bij kinderen ook deze remmende stoffen aanmaakt is nauwelijks bekend.

In dit project (over een periode van 4 jaar) gaan wij in weefsel en in tumorcelkweken onderzoeken welke immuun-checkpoints aanwezig zijn en ook of het remmen daarvan gebruikt kan worden in nieuwe immunotherapie voor medulloblastoom bij kinderen.

Prof. dr. Niels Bovenschen
Pathology Research Lab
Afdeling Pathologie
UMC Utrecht

In 2021 heeft Stichting Team Doelbewust een voorlopend onderzoek ondersteund. De resultaten hiervan zijn veelbelovend. Bovenstaand onderzoek is het vervolg hierop.

Website Bachelor Research Hub
Nieuwsbericht: Immunotherapie kansrijk bij kinderhersentumor

± 15% | Stichting Komma | Een blijvende herinnering in beeld en geluid van ouders voor hun kinderen

Stichting Komma helpt ongeneeslijk zieke ouders kosteloos een blijvende herinnering na te laten aan hun kinderen in de vorm van een Komma, met daarin o.a. een professioneel opgenomen videoportret.

Deze blijvende herinnering, de Komma, bestaat uit een houten kistje, met daarin een professioneel opgenomen videoportret en drie wenskaarten met een persoonlijke boodschap voor het kind. Het portret staat ook op een beveiligde server van de stichting, zodat nabestaanden het later altijd nog eens op kunnen vragen. Het portret wordt – na een voorgesprek – afgenomen en opgenomen door een professionele interviewer en cameraman op een door de ouder gewenste locatie, veelal thuis.

Waarom een “komma”? Met het videoportret leeft het verhaal van de ouder voort. In het verhaal wordt het leven doorlopen en komen levensvragen aanbod die kinderen mogelijk later hebben. Er wordt geen punt achter het leven gezet, maar een komma,

Een Komma is kosteloos voor de ouders. Door de bijdrage van ColSensation kunnen meer Komma’s vervaardigd worden, wat betekent dat meer ongeneselijk zieke ouders een blijvende herinnering voor hun kinderen kunnen achterlaten.

Lees meer op de website van Stichting Komma

€ 40.000 | Regionale kankergerelateerde doelen

Bijna al onze fundraising komt uit West-Brabant. Team Doelbewust vindt het daarom belangrijk om, naast doelen zoals KWF Kankerbestrijding en het UMC Utrecht juist ook hier in de regio een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker. Te denken valt hierbij aan doelen, zoals Inloophuis de Rose-Linde, Hospice Roosdonck, Bravis Oncologie Centrum, etc. Zie ook www.teamdoelbewust.nl

Contact Stel je vragen aan een van de leden van de organisatie.